Wiadomości branżowe

PSPR rozpozna możliwość mediacji miedzy Migut Media SA i Edelman Polska

Zarówno Migut Media SA, jak i Edelman Polska odpowiedziały pozytywnie na propozycję mediacji ze strony PSPR w konflikcie wokół BCA SA. Migut Media SA przedstawiła ponadto wstępne warunki przystąpienia do rozmów, w których wskazała na kierownictwo międzynarodowej struktury Edelman Inc. jako akceptowalnego partnera. PSPR rozpozna możliwość spełnienia warunków Migut Media SA najszybciej, jak to będzie możliwe. Jednocześnie w trosce o zapewnienie całkowitej bezstronności w podejmowaniu dalszych działań wobec konfliktu wokół spółki BCA SA, władze PSPR zwróciły się do Ewy Skibińskiej - jednego z członków Rady Nadzorczej Stowarzyszenia, pracownika Edelman Polska współpracującego uprzednio z BCA SA - z prośbą o zawieszenie swojej działalności w Radzie PSPR. Pani Ewa Skibińska przesłała pismo do Rady i Zarządu PSPR, w którym przychyliła się do tej prośby.
Źródło Polskie Stowarzyszenie Public Relations. Dostarczył netPR.pl

Similar Posts