Wiadomości branżowe

PG rozpoczyna budowę ultranowoczesnego laboratorium LINTE^2

Umowę na budowę na Politechnice Gdańskiej nowego laboratorium badawczego LINTE^2 podpiszą 1 lipca dziekan Wydziału Elektrotechniki i Automatyki prof. dr hab. inż. Kazimierz Jakubiuk oraz właściciel gdyńskiej firmy MARBUD Ryszard Marcinkiewicz. Zapraszamy o godz. 12.00 do Sali Senatu PG, pierwsze piętro w Gmachu Głównym.Uwaga! Tuż po podpisaniu umowy przewidziany jest czas dla dziennikarzy. Budynek Laboratorium Innowacyjnych Technologii Elektroenergetycznych i Integracji Odnawialnych Źródeł Energii LINTE^2 ma stanąć do 2012 roku na działce należącej do Politechniki Gdańskiej obok istniejącego budynku Wydziału Elektrotechniki i Automatyki na ul. Sobieskiego 7. Budowa rozpocznie się jeszcze w lipcu 2011 roku. Koszt wzniesienia budynku wyniesie 9,8 mln złotych, a łączny koszt całego laboratorium wraz z wyposażeniem opiewa na 43,8 mln złotych. Stworzenie laboratorium zainicjowali pracownicy Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej z dr. hab. inż. Januszem Nieznańskim, prof. PG na czele. – W nowym laboratorium będą prowadzone badania naukowe ukierunkowane na wdrożenia i patenty przemysłowe z zakresu nowoczesnej elektroenergetyki – mówi dr inż. Andrzej

Umowę na budowę na Politechnice Gdańskiej nowego laboratorium badawczego LINTE^2 podpiszą 1 lipca dziekan Wydziału Elektrotechniki i Automatyki prof. dr hab. inż. Kazimierz Jakubiuk oraz właściciel gdyńskiej firmy MARBUD Ryszard Marcinkiewicz. Zapraszamy o godz. 12.00 do Sali Senatu PG, pierwsze piętro w Gmachu Głównym.

Uwaga! Tuż po podpisaniu umowy przewidziany jest czas dla dziennikarzy.

Budynek Laboratorium Innowacyjnych Technologii Elektroenergetycznych i Integracji Odnawialnych Źródeł Energii LINTE^2 ma stanąć do 2012 roku na działce należącej do Politechniki Gdańskiej obok istniejącego budynku Wydziału Elektrotechniki i Automatyki na ul. Sobieskiego 7. Budowa rozpocznie się jeszcze w lipcu 2011 roku. Koszt wzniesienia budynku wyniesie 9,8 mln złotych, a łączny koszt całego laboratorium wraz z wyposażeniem opiewa na 43,8 mln złotych.

Stworzenie laboratorium zainicjowali pracownicy Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej z dr. hab. inż. Januszem Nieznańskim, prof. PG na czele.

? W nowym laboratorium będą prowadzone badania naukowe ukierunkowane na wdrożenia i patenty przemysłowe z zakresu nowoczesnej elektroenergetyki ? mówi dr inż. Andrzej Augusiak, koordynator projektu LINTE^2. ? Infrastruktura LINTE^2 będzie otwarta na badania realizowane wspólnie z partnerami z otoczenia gospodarczego oraz z innych jednostek naukowych. Spodziewamy się, że zapotrzebowanie na innowacje technologiczne w branży elektroenergetycznej będzie gwałtownie wzrastać w związku z obserwowanymi przemianami współczesnych systemów elektroenergetycznych. Chcemy, aby nasze laboratorium umiało w przyszłości zaspokoić te potrzeby.
 
Laboratorium ma więc stanowić wspólną przestrzeń badawczą dla szeroko rozumianej elektroenergetyki, w tym specjalistów w dziedzinie systemów elektroenergetycznych, automatyki elektroenergetycznej, energoelektroniki, automatyki napędu i innych obszarów elektrotechniki, a nawet przedstawicieli innych dyscyplin naukowych. W laboratorium spotkają się specjaliści z całej uczelni oraz innych ośrodków z regionu i kraju.

Na wyposażeniu LINTE^2 znajdą się m.in. generatory wiatrowe, ogniwa słoneczne, węzeł wytwórczy z generatorami synchronicznymi (dający możliwość emulacji pracy elektrowni konwencjonalnej lub jądrowej), mikroturbina gazowa, modele linii przesyłowych średniego i wysokiego napięcia, transformatory rozdzielcze i blokowe, układy FACTS, systemy magazynowania energii (akumulatory elektrochemiczne, superkondensatory, koła zamachowe), regulowane odbiorniki energii i wiele innych. W skrócie rzecz ujmując laboratorium umożliwi odwzorowywanie przyszłościowych systemów elektroenergetycznych w odpowiednio zmniejszonej skali.

A to już wiesz?  Allegro laureatem "Teraz Internet"

Dwukondygnacyjne laboratorium dysponować będzie powierzchnią całkowitą ok. 2 tys. m kw. Jako dominujący element przestrzeni zaprojektowano wielką halę badawczą o wysokości ok. ośmiu metrów, w której planowane jest umieszczenie większości urządzeń badawczych.

W budynku zaplanowano przeszklone pomieszczenia różnego rodzaju sterowni, w których programowana będzie praca laboratorium. Możliwe będzie również zdalne programowanie pracy laboratorium poprzez Internet. W LINTE^2  zmieści się także sala o charakterze seminaryjnym, ze stanowiskami komputerowymi i projektorami.

Kosztorys projektu zakłada łączne wydatki na kwotę 43,8 mln zł. z czego 85 proc. pochodzić ma z EFRR, a pozostałe 15 proc. ze środków budżetu państwa przeznaczonych na naukę. Udział kosztów budowlanych w projekcie stanowi około jedną czwartą wszystkich kosztów. Istotną częścią całej inwestycji będzie wyposażenie budynku. Zakup aparatury badawczej pochłonie około 30 mln zł i zostanie zrealizowany w kolejnym etapie, którego zakończenie planowane jest w 2013 roku. Dofinansowanie projektu pochodzi z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

 
O idei i wyposażeniu laboratorium opowiada koordynator projektu, dr inż. Andrzej Augusiak

Systemy elektroenergetyczne na całym świecie, w tym również w Polsce, przeżywają obecnie bardzo burzliwy okres przemian. Po pierwsze, pojawiają się w nich na dużą skalę nowe urządzenia do produkcji energii elektrycznej, takie jak elektrownie wiatrowe czy słoneczne. W niedalekiej przyszłości blisko 20 proc. energii elektrycznej, z której będziemy korzystać, ma pochodzić z takich elektrowni. Elektrownie te będą miały mniejsze jednostkowe moce wytwórcze, ale będzie ich bardzo dużo. Pojawi się więc problem sterowania i koordynacji pracy wszystkich, często rozproszonych, elektrowni ? i to jest drugi aspekt wspomnianych przemian technologicznych. Krótko mówiąc, w przyszłościowych systemach elektroenergetycznych będzie znacznie więcej nowoczesnych układów komunikacyjnych, informatycznych i elektronicznych. Często mówi się, że będą one bardziej inteligentne…

Laboratorium LINTE^2 będzie złożonym, konfigurowalnym modelem fizycznym aktualnych oraz przyszłościowych systemów elektroenergetycznych, obejmującym urządzenia wytwórcze energii elektrycznej (oprócz wspomnianej elektrowni słonecznej planujemy jeszcze wyposażyć laboratorium w turbogeneratory synchroniczne, generatory asynchroniczne wiatrowe, agregaty prądotwórcze z silnikami wysokoprężnymi), do magazynowania energii (akumulatory, koła zamachowe, superkondensatory) oraz linie przesyłowe, urządzenia transmisyjne, przekształtniki energoelektroniczne, a także regulowane odbiorniki energii.

A to już wiesz?  MultiBank rozpoczyna sprzedaż ubezpieczeń Generali przez Internet

Dużą elastyczność w zakresie zestawiania różnych konfiguracji badawczych planujemy uzyskać za pomocą bardzo złożonej rozdzielni elektrycznej. Aby zapewnić możliwość wygodnego konfigurowania układów badawczych, definiowania parametrów układów sterowania, uruchamiania testów, monitorowania ich przebiegu, rejestrowania wyników itp., chcemy wyposażyć laboratorium w nowoczesną sieć komunikacyjną zgodną z normą IEC 61850 oraz w kilka sterowni z pulpitami operatorskimi.

Źródło Politechnika Gdańska. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy