BRE Bank najbardziej Przyjazny dla Przedsiębiorców!

14 grudnia br. ogłoszono wyniki jednego z najbardziej prestiżowych konkursów oceniających ofertę polskich banków dla firm. Zwycięzcą tegorocznej, już VIII edycji konkursu ?Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców? został BRE Bank SA. Ponadto w gronie nagrodzonych w kategorii ?Złoty Oddział? znalazły się również Odziały Korporacyjne BRE Banku w Bielsko-Białej i w Katowicach, które uzyskały Wyróżnienie Honorowe wraz z Godłem Promocyjnym, a także Oddział w Gdyni uhonorowany Godłem Promocyjnym. Zdobyte tytuły dowodzą, że BRE Bank spełnia najwyższe standardy współpracy z przedsiębiorcami oraz aktywnie działa na rzecz wzmocnienia kondycji Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Celem konkursu ?Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców? jest promowanie najlepszych praktyk w obsłudze małej przedsiębiorczości, oraz rekomendowanie banków oferujących najwyższej jakości produkty i usługi dostosowane do potrzeb MSP.

Banki, które uzyskują Godło Promocyjne uznawane są przez organizatorów jako przyjazne w uniwersalnym i wieloaspektowym znaczeniu. Jak podkreślają organizatorzy, nowoczesne technologie i bogactwo oferty produktowej są dla przedsiębiorców wartościami pozbawionymi samoistnego znaczenia. Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców to Bank, który posiada również kompleksową ofertę produktów i usług dostosowanych do potrzeb sektora MSP, dysponuje kadrą wyspecjalizowaną w zakresie jego obsługi, traktuje przedsiębiorców jako jednych z najważniejszych klientów oraz zapewnia im fachowe doradztwo.

Banki były badane przez organizatorów oraz klientów. Oceniano 20 najważniejszych aspektów współpracy z obsługującą ich placówką bankową. Tzw. klienci tradycyjni, czy odwiedzający oddział banku oceniali m.in.: konkurencyjność cenową oferty, procedury kredytowe, łatwość dostępu do Banku i Oddziału oraz dostępność indywidualnej opieki doradcy. Klienci bankowości elektronicznej punktowali m.in.: zakres i kompleksowość oferty, niezawodność i bezawaryjność dostępu, bezpieczeństwo użytkownika, jakość stosowanych zabezpieczeń, zakres i kompleksowość oferty, w tym liczbę dostępnych produktów finansowych.

Zwycięstwo BRE Banku świadczy o tym, że spełnia on najwyższe rynkowe standardy współpracy z przedsiębiorcami, zarówno pod kątem jakości oferowanych produktów i usług, nowoczesnych rozwiązań informatycznych, jak i profesjonalnej obsługi doradców. Jest to między innymi wynikiem zmian w ramach nowej strategii BRE Banku, w której bank wyraźniejszy nacisk kładzie na sektor Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

- ?Od kilku lat rośnie rola sektora MSP w Polsce i na świecie. Stąd też wzięła się modyfikacja działań BRE Banku na rynku bankowości korporacyjnej i wprowadzone w ramach strategii BREaktywacji zmiany w naszej ofercie. Wyraźnie rozszerzyliśmy ofertę produktową BRE Banku dla MSP, uprościliśmy procedury, co zaowocowało szybkim i łatwym dostępem Klientów do produktów finansowych, w tym również kredytów. Zmienił się też model funkcjonowania oddziałów korporacyjnych, które znacząco odciążyliśmy od tzw. zadań back-office, a środek ciężkości ukierunkowaliśmy na sprzedaż produktów oraz wyspecjalizowane doradztwo i obsługę klientów. Z sektora MSP uczyniliśmy jeden z kluczowych  segmentów (obok dużych przedsiębiorstw i największych grup kapitałowych) w relacjach z klientami biznesowymi? -  mówi Krzysztof Gerlach, Dyrektor Departamentu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w BRE Banku SA. 

- ?Obecnie naszym partnerom z sektora MSP oferujemy już 4 rodzaje sprofilowanych pakietów usług. Każdy z nich dostosowany jest do innego rodzaju potrzeb. Najnowszy ? Pakiet EFEKT Inwestycyjny umożliwia skorzystanie z szybkiego limitu kredytowego aż do wysokości 4 mln zł. Pakiet EFEKT Finansowy oferuje 1 mln zł na 5 dowolnych produktów finansowania działalności bieżącej, zaś Pakiet EFEKT Plus kredyt w rachunku do 600 tys. zł uruchamiany w 7 dni. Ostatni z nich - Pakiet EFEKT ? to rozwiązanie dla firm wymagających bieżącej obsługi w podstawowym zakresie. Ponadto w ostatnim miesiącu wprowadziliśmy do oferty 2 nowe produkty finansowania hipotecznego: kredyt i pożyczkę hipoteczną, których okres spłaty rozłożony jest aż na 15 lat. Wszystko to z myślą o ułatwianiu polskim firmom szybkiego dostępu do finansowania, zapewniającego rozwój firmy? ? dodaje Krzysztof Gerlach.

W bieżącym roku odbyła się już VIII edycja konkursu ?Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców?. Jego organizatorami są Krajowa Izba Gospodarcza, Polsko-Amerykańska Fundacja Doradztwa dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw i Warszawski Instytut Bankowości.
Źródło Grupa mBank. Dostarczył netPR.pl
Authors

Related posts

Top